Baanreglement TC Centecor

 

1. Toegang tot de baan hebben die leden die aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan.
2. Er gelden vaste speeltijden van telkens 45 minuten. Deze tijden zijn per baan aangegeven op
de daarvoor bestemde afschrijvingsborden.
Juniorleden hebben een beperkt speelrecht namelijk:
Van maandag tot en met zaterdag tot 18.45 uur en op zondag geen speelrecht.
Juniorleden die het Voortgezet Onderwijs volgen hebben ook in het weekend speelrecht.
Toelichting: Het feit dat juniorleden geen speelrecht hebben op bepaalde tijdstippen betekent
dus niet dat het juniorleden verboden is om op die tijden te spelen, mits de banen vrij zijn en
er duidelijk op de afschrijvingborden is afgehangen! 
Voor een seniorlid dat samen met een juniorlid speelt geldt voorgaande regel eveneens.
Als er 2 leden in de hiervoor beschreven situaties willen afschrijven om dan toch na de in
feite niet speelgerechtigde leden te gaan spelen, dan kan dit alleen als deze leden afschrijven
en ook beiden daadwerkelijk op de baan aanwezig zijn en blijven tot hun speelperiode begint.
De speeltijd van 45 minuten geldt ook voor het dubbelspel. Als er al 2 leden aan het spelen
zijn en zij bieden aan om te dubbelen dan betekent dit niet dat men aansluitend nog eens 45
minuten mag spelen. Het speelrecht geldt dan dus uitsluitend voor de reeds begonnen periode.
 
3. Afschrijven geschiedt door het ophangen van het tennispasje op het afschrijvingsbord.
Afschrijven moet aansluitend geschieden door tenminste twee personen. Men mag dus niet om
bijvoorbeeld 17.30 uur al afschrijven voor de periode 19.00-19.45 uur als er nog geen pasjes
voor de periodes 17.15-18.00 uur, 18.00-18.45 uur en 18.45-19.00 uur hangen.
De tussenliggende periodes dienen dus te zijn afgeschreven.
4. Als er wordt afgeschreven voor de eerstvolgende vrije periode op een op dat ogenblik vrije
baan dienen de beide afschrijvers ook daadwerkelijk op de baan aanwezig te zijn.
Het inspelen voor aanvang van de afhang periode wordt als speel periode beschouwd, niet
inspelen of spelen voor aanvang van de periode voorkomt in dit geval veel verwarring en
irritatie.
5. Als er na een speelperiode van 45 minuten niemand heeft afgeschreven mag er worden
doorgespeeld; de pasjes mogen dan niet worden verhangen. Schrijft iemand echter af 
binnen deze periode dan dient men onmiddellijk te stoppen.
De afschrijvers hebben dan speelrecht zolang de periode nog duurt.
6. Toeschouwers en afschrijvers mogen zich slechts buiten de banen begeven.
Zij mogen de spelende partijen op geen enkele wijze overlast bezorgen. Het betreden
van de tennisbanen geschiedt door spelers, toeschouwers en afschrijvers volledig op eigen
risico! Het bestuur van de TC Centecor aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid!
7. De baan mag alleen worden betreden in sportkleding en met sportschoenen die geschikt
zijn voor kunstgrasbanen.
8. Voordat de baan wordt betreden moeten de schoenen eerst zijn ontdaan van straatvuil, 
modder e.d.
9. Indien men de baanverlichting in gebruik heeft en men verlaat de tennisbanen als 
laatste spelers, dan dient men de baanverlichting uit de doen door op de rode  
knop te drukken in het kastje naast de toegangsdeur aan de kant van het handbalveld. 
10. De leden hebben het recht om met gastspelers te tennissen, waarbij inwoners van Zwaagdijk
van gastspelen worden uitgesloten.Dit recht geldt uitsluitend op werkdagen tot 17.00 uur en in
het weekend onbeperkt, mits de banen vrij zijn. Elke gastspeler dient een vergoeding van € 7,50
per dag te betalen. Betaling dient vooraf te geschieden bij een van de bestuursleden. Na betaling
ontvangt men een kwitantie die fungeert als lidmaatschaplabel op de aangegeven datum.
Deze kwitantie dient duidelijk zichtbaar op het afschrijvingsbord te worden gehangen naast
het pasje van het meespelende lid van TC Centecor.
11. Bij vorst en sneeuw is het verboden de banen te betreden, de baan zal worden afgesloten op
die momenten dat door weersomstandigheden het spelen niet is toegestaan.
12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Mogen wij echter een beroep
doen op uw aller sportiviteit zodat het bestuur niet als politieagent hoeft op te treden?
Het bestuur