Het bestuur van TC Centecor nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering 2021

Deze wordt gehouden op: woensdag 21 april 2021 om 19.30 uur

Dit jaar zal de ALV digitaal plaatsvinden. Hiervoor wordt een link via de e-mail toegestuurd.  

AGENDA

1.   Opening. 

2.   Notulen Algemene Ledenvergadering 2020. 

3.   Ingekomen stukken en mededelingen. 

4.   Nieuwe matten.  

5.   Verslag en begroting penningmeester.  

6. Jaarverslag Jeugdcommissie

7. Jaarverslag Toernooicommissie.

8. Jaarverslag VCL.

9. Bestuursverkiezing.

   10. Rondvraag.

    11. Sluiting.

 

Wij rekenen op jullie digitale komst.

 Namens het bestuur van TC Centecor,

Gerrit Lakeman, secretaris.