Inschrijfformulier TC Centecor

Achternaam:
Voorletters:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
e-mail-adres:
Geboorte datum dd/mm/jjjj:
Reeds eerder lid geweest? ja/nee:
Speelsterkte enkel 1/2/3/4/5/6/7/8/9/onbekend *:
Speelsterkte dubbel 1/2/3/4/5/6/7/8/9/onbekend *:
Wil lid worden met ingang van dd/mm/jjjj:
Met het verzenden van dit formulier geeft u TC Centecor toestemming om uw gegevens te beheren:

* Svp nummer speelsterke opgeven indien bekend, anders onbekend opgeven

Uw wordt vriendelijk verzocht separaat een recente pasfoto te sturen dan wel een  
gescande versie te sturen aan de ledenadministratie van TC Centecor:
Ledenadministratie TC Centecor
p/a Zwaagdijk 245
1684 NH ZWAAGDIJK-OOST
e-mail-adres info@centecor.nl

Jaarlijkse contributiebedragen TC Centecor.
Het seizoen loopt van 1 april t/m 31 maart
Vanaf 6 jaar € 19,-
Vanaf 11 jaar € 30,-
Vanaf 14 jaar € 44,-
Vanaf 18 jaar € 69,-
Eenmalig inschrijfgeld (vervalt in 2014) € 11,50