I(nstructie) V(erantwoord) A(lcohol schenken)-plicht voor bardienst vrijwilliger

Sinds januari 2013 is er een wettelijke plicht dat barvrijwilligers van 18 jaar en ouder in het bezit moeten zijn van het zogenaamde IVA-certificaat.

Zoals iedereen ondertussen in de media heeft gemerkt (o.a. met de campagne NIX18 ), zet de overheid zwaar in op het alcoholgebruik bij jongeren.
Jongeren onder de 18 mogen in het geheel geen alcohol drinken en daarnaast wil men alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen.
Het schenken van alcohol brengt daarom grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Het is wettelijk verplicht om als bardienstvrijwilliger en als verantwoordelijke club aantoonbaar een IVA-Certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholschenken-cetrificaat)
te bezitten zodra je bardienst draait. Niet alleen de club, ook jij als lid, zijn strafbaar, indien dit IVA-certificaat niet getoond kan worden.
De gemeente voert sinds dit jaar strenge controles uit, waarbij bardienstvrijwilligers in sportclubs in onze gemeente reeds gecontroleerd en beboet zijn.
Je begrijpt: ook wij ontkomen helaas niet aan deze regel en controle. Om de clubs en hun vrijwilligers te helpen om op een goede manier met deze verantwoordelijkheid
om te gaan, is er een website ontwikkeld in samenwerking met meerdere sportbonden, waaronder ook de KNLTB. De informatie op deze website stelt je in staat om op
een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken binnen de clubs waar je actief bent.

Wanneer je de informatie hebt gelezen, ben je makkelijk in staat om de test te maken, waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst
mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. Dit certificaat is persoonsgebonden en is geldig op alle verenigingen waar je als vrijwilliger
actief bent. De boetes indien de barvrijwilliger het certificaat niet kan tonen zijn niet misselijk. Daarnaast kan onze horeca-vergunning tijdelijk of definitief
ingetrokken worden.
Je begrijpt dat dit voor zowel jezelf als de club niet te betalen is, dus willen en moeten we je vriendelijk maar dringend verzoeken om de informatie te lezen en
de test te doen.
Om het één en ander te vereenvoudigen hebben we de acties hieronder voor je op een rijtje gezet.
Het lezen van de informatie en het doen van de test kost je ca. 15-25 minuten. Volg de aanwijzingen hieronder stap voor stap en je zult zien dat het behalen van het
IVA-certificaat zo geregeld is.

We wensen je veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien van je bardiensten.
Online gratis het wettelijk verplichte IVA-Certificaat halen:
Open eerst: http://www.nocnsf.nl/IVA

Lees de info bij: Wat je moet weten en bekijk de filmpjes.

Open vervolgens: Doe de test ( Er wordt naar allerlei persoonlijke en clubinformatie gevraagd, die je in het geheel moet invullen,
zie onderstaande tabel met voorbeeld en ons advies wat in te vullen')

De test is zeer goed te doen, dus slagen doe je altijd! Het kost niet veel van jullie tijd om te doen en het scheelt TC Centecor heel veel kopzorgen en
boetes als je het IVA-certificaat behaalt en we die kunnen documenteren in de bardocumenten.

Indien je het IVA-Certificaat al voor een andere club gehaald hebt, stuur info@centecor.nl dan een kopie van het Certificaat.

De test bestaat uit 20 vragen. Alle vragen zijn multiple-choice.

Voorbeeld tabel van gevraagde persoonlijke en clubinformatie en advies wat in te vullen op de nocnsf.nl/IVA website:
Voornaam               Je voornaam
Tussenvoegsel                           Evt. tussenvoegsels
Achternaam                 Je achternaam
Geboortedatum (min. 16jr)       Je geboortedatum
E-mailadres deelnemer      Je e-mail adres
E-mailadres barverantwoordelijke   info@centecor.nl
Naam vereniging       Tennisclub Centecor
Aangesloten bij welke bond (afkorting) KNLTB
Plaats vereniging      Zwaagdijk-Oost
Naam barverantwoordelijke       Tennisclub Centecor

Begin daarna de test.
Mochten je nog vragen hebben, dan horen wij het graag.
TC Centecor krijgt automatisch een kopie van jullie certificaat, zodra je geslaagd zijn.
Bestuur TC Centecor